___ץ_ף_ף__ץ_ק_ס_¿_ש_¥_-__¬___ץ___פ
עודד וחברים /

קבוצה של חברי ילדות שגדלו וחונכו בצפת עיר הקודש.

כל חברי הקבוצה קבלו השראה ואהבת המוסיקה והשכינה היהודת והצפתית עליה גדלו.

מנגנים ושרים שירים מכל הזמנים אשר הוטמעו בהם אותו צביון וחינוך יהודי.