FFFFFFFFFFFFFF
_______ש_¥____ץ_£___ש___¿_-____£_ש_£_ש__פ_¢_£_ש_צ___¿_-__¬___ץ___פ
מקסים סולניקר /

מקסים סולניקר – צלילי-הכלייזמרים הנו הרכב מוסיקלי הכולל את הסולן מקסים סולניקר )קלרינט(, עמרי ריבלין
)אקורדיון(, יאיר סתוי )קלידים(, וניר ברנר )תופים(. הרכב זה מנגן מוזיקת נשמה יהודית טהורה
ובכך ממשיך מסורת ארוכת שנים. כלי הנגינה המובילים )הקלרינט והאקורדיון( הם כלים
אותנטיים והדיאלוג ביניהם צובע מחדש את השירים והריקודים הקלאסיים המוכרים והאהובים.
ההרכב מרבה להופיע בטקסים שמחות ופסטיבלים ברחבי הארץ והעולם, הסולן הוא תלמידו של
הקלרניטן גיורא פיידמן, שניים מחברי הלהקה הם בוגרי תזמורת צה"ל המופיעים עם אמנים
מוכרים והרביעי הוא מוזיקאי מעבד ומתזמר.