tn_kol-israel[1]
כל ישראל /

להקת כל ישראל :להקה מהבית מצפת המתמחה בניגונים חסידיים וכליזמרים  מלווה את נגן הכליזמר חיים קומער במופע מדהים של ניגוני כליזמר אוטנטי עם דגש על ניגוני חב"ד סיפורים ונקודות למחשבה