בנימין_שטיינברג_תמונה
בנימין שטיינברג /

החל מגיל שמונה היה מקורב לשלמה קרליבך.
החל באירלנד, אנגליה ועד ישראל.
קולו מזכיר מאוד את קרליבך. בקיאותו בשיריו, ניגוניו, סיפוריו ונוסחאותיו רחבה להפליא.
בין הזמרים היחידים ביכולת נדירה זו.
ידוע בהופעותיו המיוחדות ברחבי הארץ. החל את מסעותיו ב- 2008