_ס___ש___ש_ƒ____ר_ש_ש___ס_¿_ע_-__¬___ץ___פ
בנימין שטיינברג /

החל מגיל שמונה היה מקורב לשלמה קרליבך.
החל באירלנד, אנגליה ועד ישראל.
קולו מזכיר מאוד את קרליבך. בקיאותו בשיריו, ניגוניו, סיפוריו ונוסחאותיו רחבה להפליא.
בין הזמרים היחידים ביכולת נדירה זו.
ידוע בהופעותיו המיוחדות ברחבי הארץ. החל את מסעותיו ב- 2008