דב_ואיטה_זילברמן
איטה ודב זילברמן /

אם ובנה ילידי צפת, מנגנים ומשמרים את ניגוני הכליזמר הצפתי הארצישראלי.