• most-important[1]

צירי תנועה והכוונה לצפת ולחניונים:
1. החל מהשעה 17:00 יחסמו דרכי הכניסה לעיר מכל הכיוונים למעט בעלי אישור מעבר ותושבי העיר אשר יציגו תעודת זהות.
2. חניון מרכזי לבאי הפסטיבל: "חניון עין עוזים".
על הבאים מצפון ומדרום להגיע לצומת פילון, בכביש מס' 90 ולפנות לכיוון צפת, כביש מס' 89, עד הכניסה לחניון.
3. חניות נוף כנרת: לבאים מכיוון ראש פינה, מול מלון מצפה הימים, פניה שמאלה מהכביש הראשי לחניון נוף כנרת.
4. הכניסה לעיר מהחניונים באמצעות אוטובוסים מיוחדים בתשלום.

כניסת אוטובוסים מאורגנים לחניה סמוכה לקריית השמחה בתאום מראש בטל': 04-6927401/5

הצירים אשר יהיו סגורים במהלך הפסטיבל בהתאם להנחיית משטרת ישראל הם:

מחוץ לעיר צפת:

1. כביש 89 – כניסה דרומית / אזור תעשייה החדש.
2. כביש 85 – ראש פינה צפת הישן / נוף כנרת.
3. כביש 85 – עין זיתים לכיוון בירייה .

בתוך העיר צפת:

1. בית אבות – החלוץ.
2. סמטת הדסה מכיוון נחום איש גמזו.
3. רח' הפלמ"ח.
4. סמטאות – בר יוחאי (פריקסה זהבה), המגינים.
5. כיכר אשתם/שדה.
6. מדרחוב.
7. חניון הסראייה + חניון מתחת לסראייה.

Leave A Comment